Divadlo Eden Continental

V časoch Labanovej mladosti sa dnešné Fajnorovo nábrežie volalo Justi sor/Justilände (Justiho rad) podľa mešťanostu Heinricha Justiho (1804 – 1878), ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj mesta.

V časoch Labanovej mladosti sa dnešné Fajnorovo nábrežie volalo Justi sor/Justilände (Justiho rad) podľa mešťanostu Heinricha Justiho (1804 – 1878), ktorý sa významne zaslúžil o rozvoj mesta. Táto časť nábrežia ešte nebola zastavaná, a preto v roku 1897 divadelný riaditeľ Josef Schenk dal na voľnom priestranstve postaviť provizórnu divadelnú budovu s názvom Eden Continental určenú približne pre dvetisíc divákov. Ťažko presne lokalizovať, kde divadlo stálo, viac ako pravdepodobne na parcele dnešnej Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (architekt Josef Rottner 1911 – 1913). Divadlo ponúkalo množstvo prvotriednych cirkusových, kúzelníckych a akrobatických čísiel. Vystúpila tu aj priekopníčka moderného tanca Američanka Loie Fuller (1862 – 1928) a okrem iných predviedla svoj Serpentínový tanec. Jej široká biela mušelínová róba podľa hudby raz ladne viala, inokedy divoko vírila vo svetle farebných elektrických svietidiel, čo vytváralo čarovný efekt. Laban si jej vystúpenie iste nenechal ujsť.