Pamätná tabuľa s bustou Štefana Králika

Na budove funkcionalistického domu z roku 1943 odhalili 27. apríla 1989 pri príležitosti 80. výročia narodenia dramatika Štefana Králika bronzovú pamätnú tabuľu.

Na budove funkcionalistického domu z roku 1943 (architekt Ernst Steiner) odhalili 27. apríla 1989 pri príležitosti 80. výročia narodenia dramatika Štefana Králika bronzovú pamätnú tabuľu s bustou a textom: „V tomto dome od roku 1945 žil a tvoril dramatik, národný umelec Štefan Králik (8. 4. 1909 – 30. 1. 1983).“ Jej autorom je sochár Peter Gáspár. Národný umelec Štefan Králik sa radí medzi najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej povojnovej dramatickej tvorby. Pôvodným povolaním bol lekár, tvoriť začal až vo vyššom veku, po získaní skúseností z lekárskej praxe. V dome, kde žil od roku 1945 až do smrti, teda takmer štyridsať rokov, vytvoril väčšinu svojho diela, napríklad divadelné hry Hra o slobode, Buky podpolianske, Horúci deň či Margaret zo zámku. Zo svojho bytu to nemal ďaleko do Slovenského národného divadla, v ktorom sa zúčastňoval na premiérach nielen svojich diel. V rokoch 1950 – 1966 bol jeho susedom herec Andrej Bagar, ktorý býval o dva vchody ďalej na Strakovej 5. Pochovaný je v Urnovom háji krematória.