Divadlo v Širokom dvore

Prvé archívne záznamy, v ktorých sa objavuje zmienka o divadelnej činnosti v Bratislave, pochádzajú z roku 1609, keď sa v Bratislave konal krajinský snem.

Františkánske námestie 11
Zobraziť na mape

Bratislava bola v rozmedzí rokov 1563 – 1830 uhorským korunovačným mestom a zároveň sídlom uhorských snemov, kde sa koncentrovala politická, administratívna a spoločenská elita vtedajšej monarchie, pre ktorú bolo divadlo priam kultúrnou nevyhnutnosťou. Prvé archívne záznamy, v ktorých sa objavuje zmienka o divadelnej činnosti v Bratislave, pochádzajú z roku 1609, keď sa v Bratislave konal krajinský snem.

Divadelné predstavenia sa vtedy odohrávali v prvej nám známej bratislavskej divadelnej sále, v tzv. Širokom dvore (Weitenhof), ktorý sa nachádzal medzi dnešnou Zámočníckou ulicou a Františkánskym námestím. Jeho činnosť v súvislosti s pravidelným hosťovaním inonárodných kočovných divadelných spoločností datujeme až do roku 1733, keď divadlo počas predstavenia vyhorelo pre neopatrnosť hercov pri pyrotechnických efektoch. Preto nasledujúci divadelníci museli hrávať výhradne v bratislavských hostincoch, ako napríklad v hostinci Zum goldenen Adler (U zlatého orla) či v hostinci Zum goldenen Schiff (U zlatej lode).