Klub Čierny havran

Pivničný priestor na Bielej ulici č. 6 (predtým Wolkrovej), nachádzajúci sa v pamätnom dome bratislavského rodáka, sochára a maliara Arthura Fleischmanna (1896 – 1990), na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia adaptovali na malú divadelnú sálu pod názvom Klub Čierny havran.

Pivničný priestor na Bielej ulici č. 6 (predtým Wolkrovej), nachádzajúci sa v pamätnom dome bratislavského rodáka, sochára a maliara Arthura Fleischmanna (1896 – 1990), na prelome 80. a 90. rokov minulého storočia adaptovali na malú divadelnú sálu pod názvom Klub Čierny havran. Svojím charakterom i funkciou nadviazal na zrušené Divadlo U Rolanda na neďalekom Hlavnom námestí. Klub bol určený pre tzv. divadlá malých javiskových foriem, jazzové večery a pod.

Spočiatku tu pôsobilo Divadlo STOKA (od r. 1990) a GUnaGU (od r. 1991). V roku 1992 sa STOKA presťahovala na Pribinovu ulicu a v roku 1993 do Čierneho havrana pribudlo Divadlo a. ha., ktoré sa sem presťahovalo z priestorov Galérie M+, sídliacej na neďalekej Laurinskej ulici. Vydržalo tu tri roky, kým sa nepresťahovalo do priestorov na Školskej ulici, v blízkosti rozhlasovej pyramídy. Najdlhšie tu zotrvalo Divadlo GUnaGU, ktoré Klub Čierny havran opustilo až v roku 2001, keď odišlo do ďalšieho pivničného priestoru s názvom Divadlo F 7 v (len pár metrov vzdialenom) dome na Františkánskom námestí č. 7. Na krátky čas (2002 – 2005) Čierny havran slúžil novovzniknutému Mestskému divadlu, združenému okolo režiséra Jozefa Krasulu. Jeho zriaďovateľom bolo mestské kultúrne stredisko.

V roku 2008 tu otvorili čerství absolventi Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení Tomáš Roháč a Alexandra Sarvašová Divadlo ARTEATRO, ktoré využíva priestory dodnes.