Busta Janka Borodáča

Busta prvého riaditeľa Štátneho divadla Košice (predtým Východoslovenské národné divadlo, neskôr Národné divadlo v Košiciach) Janka Borodáča.

Busta prvého riaditeľa Štátneho divadla Košice (predtým Východoslovenské národné divadlo, neskôr Národné divadlo v Košiciach) Janka Borodáča. Ten patrí k zakladateľskej generácii slovenského profesionálneho divadla. Po nútenom odchode z bratislavského Slovenského národného divadla po druhej svetovej vojne sa spolu s manželkou Oľgou Borodáčovou Országhovou dostali do Košíc. Borodáč sa stal riaditeľom nového slovenského profesionálneho divadla. Založil trojsúborové divadlo po vzore národného divadla (činohra, opera, balet) a až do roku 1953 na dlhé roky formoval podobu košického divadla. Autorom originálu busty je významný slovenský sochár – Košičan Ján Mathé, ktorý ju pre divadlo vytvoril v roku 1957. Busta je umiestnená v depozite Štátneho divadla Košice.