Pôvodná budova riaditeľstva Štátneho divadla Košice

Po vzniku Východoslovenského národného divadla v roku 1945 vedenie riešilo priestorové problémy, okrem iného aj hľadanie miesta pre potreby vedenia a administratívy.

Po vzniku Východoslovenského národného divadla v roku 1945 vedenie riešilo priestorové problémy, okrem iného aj hľadanie miesta pre potreby vedenia a administratívy. Po pár týždňoch im bol od mesta, ktoré bolo vlastníkom historickej budovy, pridelený dom na Hlavnej ulici, kde počas celého pobytu v Košiciach úradoval riaditeľ Borodáč. Budova bola výhodne situovaná oproti služobnému vchodu v divadelnej budove, kde je dnes umiestnená tzv. denná pokladňa. Riaditeľ Borodáč sedel v miestnosti s oknami na Hlavnú ulicu. Takto mal prehľad o pohybe zamestnancov takpovediac z prvej ruky.