Dom na Mlynskej ulici

Borodáč sa spolu so svojím spolužiakom Karlom Balákom, českým hercom, ubytovali na mesiac na Mlynskej ulici s popisným číslom 31/I.

Mlynská 31
Zobraziť na mape

V roku 1921 začal svoju činnosť zájazdový súbor bratislavského Slovenského národného divadla pod oficiálnym názvom Slovenské národné divadlo II. V divadelných dejinách sa však viac zaužívala jeho prezývka – Marška (odvodená z nemeckého slova maschiren – pochodovať). Existovala iba jednu sezónu (1921/1922) s cieľom propagovať divadelnú činnosť mimo Bratislavy. V roku 1921 nastúpil Borodáč (vtedy mal už 29 rokov) do Maršky aj spolu s ďalšími Slovákmi: Andrejom Bagarom, Oľgou Országhovou, Jánom Kellom a Gašparom Arbetom.

Marška začala svoju činnosť na východe Slovenska. Prvá premiéra bola síce v Prešove v októbri, ale súbor už od augusta skúšal v Košiciach. Borodáč sa spolu so svojím spolužiakom Karlom Balákom, českým hercom, ubytovali na mesiac na Mlynskej ulici s popisným číslom 31/I. Tento dom už neexistuje, na jeho mieste stojí nákupno-administratívne centrum, pre Košičanov z čias socializmu známe ako Gastrodom.

Balák si o živote v Marške viedol denník a vďaka nemu vieme rekonštruovať aj pobyt Borodáča a jeho kolegov v Košiciach. „Byt máme velmi světlý a hezký. Obědvám v Mense železničárů. Je tu velmi hezky, ale draho,“ aj to sa dočítame v Balákovom denníku. Borodáč neskôr na činnosť Maršky často spomínal, najmä v súvislosti s jej zánikom ešte pred záverom sezóny. Frustrovaný odišiel spolu s manželkou Oľgou (zosobášili sa až po rozpade Maršky) na učiteľské miesto do Sabinova. Do SND nastúpil už ako jej riadny člen až po ponuke od nového riaditeľa, významného českého hudobného skladateľa Oskara Nedbala v roku 1924.