Kaviareň a reštaurácia Slávia

Jedna z najslávnejších kaviarní v Košiciach bola postavená ako secesná budova s luxusnou kaviarňou v roku 1900, pod dnešným názvom od roku 1919.

Jedna z najslávnejších kaviarní v Košiciach bola postavená ako secesná budova s luxusnou kaviarňou v roku 1900, pod dnešným názvom od roku 1919. Štýlovosť interiéru, monarchistický charakter a blízkosť divadla (umocnená výhľadom naň cez obrovské okná) dali tušiť, že kaviareň sa stane miestom stretávania miestnej bohémy. Kaviareň je spomínaná v memoároch viacerých divadelníkov ako miesto oficiálnych stretnutí, ako aj bohémskych večierkov. Medzi inými aj Jankom Borodáčom. Ten ju však ako zarytý nepriateľ alkoholu navštevoval po svojom príchode do Košíc najmä z pracovných dôvodov. Keďže súčasťou večerov bola aj živá hudba, Borodáč na začiatku svojho košického obdobia chodil do Slávie „loviť“ hráčov pre potreby novovzniknutého divadelného orchestra.