Krčma u Lescha

V spomienkach mnohých pamätníkov je opisovaná ako kultová krčma košických hercov, scénografov a režisérov.

V časoch socializmu „úniková“ krčma pre divadelníkov, ktorí, najmä v období normalizácie, vyhľadávali anonymitu malých krčiem, zvlášť počas krátkych prestávok medzi skúškami a predstaveniami. V spomienkach mnohých pamätníkov je opisovaná ako kultová krčma košických hercov, scénografov a režisérov. Nachádzala sa na prízemí Barkóczyho paláca, v tesnej blízkosti divadla. Aj keď sa jej hovorilo U Lescha, je pravdou, že Otto Lesch prevádzkoval reštauráciu iba od konca 30. rokov minulého storočia až do jej znárodnenia (1948). Potom sa z nej stala reštaurácia Kriváň a neskôr slávna krčma. Stále však U Lescha. Dnes v budove sídli Verejná knižnica Jána Bocatia.