Bábková sála Domu odborov Východoslovenských železiarní

Bývala budova Domu odborov Východoslovenských železiarní je typickou stavbou zo socialistického obdobia, keď sa kultúrne potreby „pracujúcich más“ saturovali prostredníctvom veľkorysých viacúčelových budov s niekoľkými priestormi.

Masarykova 1
Zobraziť na mape

Bývala budova Domu odborov Východoslovenských železiarní je typickou stavbou zo socialistického obdobia, keď sa kultúrne potreby „pracujúcich más“ saturovali prostredníctvom veľkorysých viacúčelových budov s niekoľkými priestormi. Okrem veľkokapacitného kina, ktoré slúžilo aj na rôzne stranícke a spoločenské akcie, sa v nej nachádzala estrádna sála a bábková sála. Práve v nej vzniklo v roku 1976 Malé divadelné štúdio pod vedením trojice: spisovateľ, dramatik a dramaturg Štefan Oľha, režisér Jozef Pražmári a scénograf Štefan Hudák. Išlo už nie o ochotnícke divadlo, ale divadlo tzv. malých javiskových foriem.

V súbore vyrastali generácie mnohých budúcich divadelných profesionálov a kultúrnych pracovníkov, napríklad herečky Eva Pavlíková, Dáša Rúfusová, Zuzana Tlučková, Adriana Krúpová, Ingrid Ištoková, režisér Matúš Oľha, hudobný skladateľ a dirigent Rudolf Geri. Súbor pozýval na hosťovanie i externých režisérov ako Jara Riháka, Matúša Oľhu či Jaroslava Sisáka. Počas rekonštrukcie historickej budovy v rokoch (1987 – 1994) hrávalo Štátne divadlo Košice v priestoroch veľkej sály, ktorá dovtedy slúžila ako kino.