Malá scéna Štátneho divadla Košice

Približne v rovnakom čase, ako bola postavená budova Mestského divadla, vznikla na námestí iná stavba, ktorá dnes slúži na divadelné účely.

Približne v rovnakom čase, ako bola postavená budova Mestského divadla, vznikla na námestí iná stavba, ktorá dnes slúži na divadelné účely. Bola postavená na prelome 19. a 20. storočia, no niektorí historici datujú jej vznik do rokov 1896 – 1899. Pravdou však je, že v roku 1903, na mieste starého mestského hostinca a hotela U zlatej hviezdy, v ktorom v roku 1876 Hornouhorský muzeálny spolok otvoril svoju prvú expozíciu, bola postavená nová reprezentačná budovu spolku Veľké Kasíno. Spolok vypísal na objekt v roku 1900 architektonickú súťaž, ktorej víťazmi sa stali Károly Rainer a Miksával Müller. (Niektorí historici umenia uvádzajú ako autora projektu košického staviteľa Juliusa Répászkého.) Ako dodáva historička umenia Viera Dlháňová: „Jej [budovy] architektúra je zdobená jemným secesným ornamentom a v interiéri freskami. Autorom fresky Harmónia a svornosť na strope schodiska je Július Eder.“ Neskôr prešla budova viacerými úpravami a zmenami funkcií a slúžila prevažne ako kino Korzo, Tivoli, Partizán, v rámci ktorého fungovalo aj kino Čas.

Počas tridsiatych rokov minulého stočia malo kino v prenájme Družstvo Východoslovenského národného divadla. Prevádzka posledného kina bola zrušená v roku 1980 a mesto pridelilo objekt Štátnemu divadlu. Tak vzniklo Štúdio Smer. Divadlo tým nadväzovalo na pokusy 60. rokov, keď sa výrazne usilovalo zriadiť pobočnú scénu. Štúdio Smer vzniklo aj ako náhradný priestor počas pripravovanej rekonštrukcie historickej budovy. Po jej skončení tu ostala fungovať experimentálna scéna s pôvodným názvom, neskôr premenovaná na Malú scénu ŠD Košice. Tá prešla v roku 2013 rozsiahlou rekonštrukciou v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry 2013. Odvtedy disponuje variabilným divadelným priestorom (klasickým, aj tzv. arénou) a modernou javiskovou technikou. Maximálna kapacita je 145 miest.