Židovské kasíno

Budova bola postavená v roku 1910 v secesnom štýle neďaleko slávneho košického Hotela Schalkház podľa návrhu architekta Kolomana Becka (niekedy aj Bocka).

Rooseveltova 1
Zobraziť na mape

Budova bola postavená v roku 1910 v secesnom štýle neďaleko slávneho košického Hotela Schalkház podľa návrhu architekta Kolomana Becka (niekedy aj Bocka). Slúžila na potreby židovskej obce ako spoločenský klub, čo bol v podstate krycí názov pre tzv. židovské kasíno. V roku 1959 bola budova poštátnená a prešla pod ministerstvo kultúry. V tom istom roku vzniklo košické Bábkové divadlo a sídlilo v budove od roku 1962 až do roku 1999, keďže na základe reštitúcie sa objekt vrátil do rúk židovskej náboženskej obce.

História košického Bábkového divadla je navždy spätá s týmto priestorom, ktorý svojím dimenzovaním (kapacita hľadiska bola 280 miest) a technickým vybavením poskytoval na československé pomery ideálne podmienky na divadelnú tvorbu. V neskorších obdobiach sa ale priestorové možnosti ukázali ako nedostatočné. Do dvorovej časti budovy boli pristavané jednopodlažné šatne. Niekoľkokrát sa uvažovalo o komplexnej rekonštrukcii divadla aj o postavení novej špecializovanej budovy.

Za takmer štyridsať rokov pôsobenia košických bábkarov v „Židovskom kasíne“ sa nikdy nepristúpilo k zmysluplným a na dlhšie obdobie vyhovujúcim stavebným a technickým zásahom. Divadlo sa presťahovalo do adaptovaných priestorov na rohu ulíc Alžbetina, Tajovského a Vrátna, kde má dve scény: hlavnú a experimentálnu pod názvom Jorik.