Bydlisko Teodora Csákyho

Teodor Csáky (1798 – 8. 3. 1855) starší, cisársky a kráľovský komorník, rytier Leopoldovho rádu, žil prevažne v Košiciach, ale namiesto záhaľčivého života si našiel ušľachtilého koníčka.

Teodor Csáky (1798 – 8. 3. 1855) starší, cisársky a kráľovský komorník, rytier Leopoldovho rádu, žil prevažne v Košiciach, ale namiesto záhaľčivého života si našiel ušľachtilého koníčka. Podporoval rozvoj maďarskej kultúry, najmä divadla. Najskôr si prenajal lóžu v divadle, neskôr písal kritiky. Spolu so svojím predchodcom Vincem Berzeviczym vydával v rokoch 1830 – 1831 Nemzeti Játékszini Tudósítás (Národná divadelná reportáž), prvý maďarský odborný divadelný časopis. Celkovo vyšlo šestnásť čísiel. Csáky písal hudobné kritiky o operných predstaveniach košického maďarského divadelného súboru, a to aj do nemeckých časopisov. Zaujímala ho predovšetkým scénografia, takže divadlu požičiaval niekedy vlastný nábytok. Býval na dnešnej Hlavnej ulici č. 42. Neskôr sa stal intendantom, umeleckým vedúcim, riaditeľom (1833 – 1834) a mecénom košickej maďarskej divadelnej spoločnosti. Táto aktivita však súvisela s faktom, že sa zamiloval do herečky Rózy Déry-Széppatakiovej (1793 – 1872).