Rodný dom Vinczenta Berzeviczyho

Vincze Berzeviczy (6. 3. 1781 – 15. 4. 1834) patrí v dejinách divadla na Slovensku k významným predstaviteľom inonárodného profesionálneho divadla.

Vincze Berzeviczy (6. 3. 1781 – 15. 4. 1834) patrí v dejinách divadla na Slovensku k významným predstaviteľom inonárodného profesionálneho divadla. Priúčal sa divadelnému manažmentu v Taliansku, jeho intendantské košické obdobie je považované za najlepšie obdobie v profesionálnom divadelnom živote mesta pred rokom 1918, a to nielen maďarského. Od mladosti viedol dobrodružný život, s narastajúcimi dlhmi ho jeho otec prestal podporovať. Pod cudzím menom odišiel do Nemecka, kde sa stal hercom. Napokon sa však s otcom zmieril a vrátil sa domov. V roku 1817 sa oženil s Annou Szinyeiovou.

V Košiciach spolu s grófom Teodorom Csákym pomáhal maďarským hercom a dramatikom. Podarilo sa mu založiť prvý stály košický herecký súbor, ktorý finančne podporoval, a v rokoch 1829 – 1833 bol aj jeho umeleckým riaditeľom. Členovia súboru sa neskôr stali jadrom umeleckého súboru Národného divadla v Pešti. V rokoch 1830 – 1832 bol aj intendantom divadla.

Berzeviczy prišiel s myšlienkou zriadenia hereckej školy. Návrh predložil vedeniu Abovskej župy a tá ho v roku 1833 prijala. Keďže o rok na to Berzeviczy zomrel, myšlienku sa nepodarilo zrealizovať. V roku 1833 sa v Berzeviczyho dome uskutočnila aj premiéra maďarskej národnej hry Bán Bánk.

Na budove Štátneho divadla v Košiciach mu bola v roku 1942 odhalená pamätná tabuľa, ktorá bola po roku 1945 z politických dôvodov odstránená. Honosnosť domu odkazuje na šľachtický pôvod rodu (Vincze bol barón), pochádzajúceho z východoslovenskej dedinky Brezovica neďaleko Lipian.