Pamätná tabuľa Janka Jesenského

Tabuľa je umiestnená na budove Župného domu a jej autorom je akademický sochár Tibor Bártfay.

Župné námestie 3
Zobraziť na mape

Text: TU PÔSOBIL A PRACOVAL NÁRODNÝ UMELEC JANKO JESENSKÝ

Tabuľa je umiestnená na budove Župného domu a jej autorom je akademický sochár Tibor Bártfay. Janko Jesenský (1874 – 1945) pôsobil v tejto budove vo funkcii nitrianskeho župana v rokoch 1923 – 1928. Významne podporoval rozvoj kultúry v Nitre, čo dokladuje aj množstvo žiadostí o zapožičanie dnešnej Zrkadlovej a Koncertnej sály na kultúrno-spoločenské podujatia v dobe, keď v úrade pôsobil. Hoci sa Janko Jesenský počas pôsobenia na pozícii župana tvorivo odmlčal, niektoré postrehy z tohto obdobia predsa len nachádzame aj v jeho tvorbe, napríklad v básňach Kvalifikáciaalebo I. VII. 1928, ktoré v Nitre napísal v poslednom roku vo funkcii a sú súčasťou zbierky Na zlobu dňa, vydanej v roku 1945

Janko Jesenský bol 27. novembra 1945 ako prvý Slovák menovaný za národného umelca. Zomrel o mesiac neskôr 27. decembra 1945. Krajové divadlo Nitra uviedlo 4. apríla 1959 v réžii Pavla Haspru divadelnú adaptáciu jeho dvojzväzkového románu Demokrati (1934, 1938).