Bydlisko Jozefa Gregora Tajovského

Po príchode do Prešova z rumunského Nadlaku Gregorovci nedostali byt a preto bývali v jednej z bankových miestností.

Námestie mieru
Zobraziť na mape

Na mieste dnešnej Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove, na vtedajšom Vyšnom Huštáku, na terajšom Námestí mieru, stál dom s popisným číslom 3. Začiatkom 20. storočia v ňom sídlila Tatrabanka, v ktorej v rokoch 1910 – 1912 pôsobil ako riaditeľ Jozef Gregor Tajovský, významný slovenský realistický spisovateľ a dramatik.

Po príchode do Prešova z rumunského Nadlaku Gregorovci nedostali byt a preto bývali v jednej z bankových miestností. Tie boli najprv na prízemí, potom boli premiestnené na poschodie. Neskôr si manželia našli byt v postrannej ulici, na terajšej Čapajevovej ulici č. 9.

Počas svojho pobytu v Prešove Tajovský spoznal veľa ľudí, s ktorými ostal v kontakte aj po odchode z mesta. V mnohých jeho dielach nájdeme príbehy, ktorými sa inšpiroval práve počas prešovského pobytu. Išlo najmä o tému vysťahovalectva, ako ju spracoval v jednoaktovke Hriech, ktorá reflektuje tento problém v jeho morálnych dôsledkoch, takých typických pre oblasť severovýchodného Slovenska pred prvou svetovou vojnou, ako aj v prózach Cigáni a Dvanásť duší či v rozprávke Ťažký boj, zaoberajúcou sa postojmi slovenských vkladateľov k Tatrabanke. V tvorbe z tohto obdobia badáme i autobiografické črty, napríklad v dielach ako Keď som ja bol v PrešoveZ Prešova do Ujheľa alebo Za rukopismi Záborského. Ani jedna z budov, kde Tajovský pôsobil a býval, sa nezachovala.