Rodný dom Juraja Kukuru

V roku 1944 vzniklo Slovenské divadlo, prvý profesionálny slovenský súbor v meste. V priľahlej budove sa nachádzal obchod významného prešovského podnikateľa Kukuru, ktorý mal okrem iného obchod s elektromateriálom.

V roku 1944 vzniklo Slovenské divadlo, prvý profesionálny slovenský súbor v meste. V priľahlej budove sa nachádzal obchod významného prešovského podnikateľa Kukuru, ktorý mal okrem iného obchod s elektromateriálom. Pri výrazných, aj keď dlhotrvajúcich rekonštrukčných prácach v divadle sa dokonca jeho firma podieľala na obnove svetelného parku nákupom zariadení firmy Siemens, čo bolo na tú dobu v podmienkach zastaranej javiskovej techniky prešovského divadla mimoriadne progresívne riešenie.

V tomto dome, s výhľadom z pavlače na historickú budovu divadla, sa v roku 1947 narodil Juraj Kukura, vnuk majiteľa obchodu, významný slovenský divadelný a filmový herec, od roku 2002 aj riaditeľ Divadla Aréna v Bratislave. Po odchode Kukurovcov do Bratislavy po roku 1948 bol dom odkúpený štátom pre potreby divadla a dodnes v ňom sídli jej administratíva a prevádzka divadla. Aj preto Juraj Kukura s obľubou hovorí, že sa narodil v divadle.