Rodný dom Petra Karvaša / Skuteckého vila

Budovu Skuteckého vily na Hornej ulici postavil v novorenesančnom slohu maliar Dominik Skutecký v roku 1896. Teraz je v nej umiestnená jeho expozícia a dom nesie meno Galéria Dominika Skuteckého.

Budovu Skuteckého vily na Hornej ulici postavil v novorenesančnom slohu maliar Dominik Skutecký v roku 1896. Teraz je v nej umiestnená jeho expozícia a dom nesie meno Galéria Dominika Skuteckého. Správcom budovy je Stredoslovenská galéria.

V tomto dome sa narodil a detstvo prežil vnuk maliara, dramatik Peter Karvaš (1920 – 1999). Jeho matkou bola dcéra Dominika Skuteckého, maliarka Karla Skutecká-Karvašová (1893 – 1943), ktorá sa vydala za MUDr. Ferdinanda Karvaša. Obidvaja zahynuli v Nemeckej. Boli obeťami židovských čistiek v ére tzv. slovenského štátu.

Peter Karvaš sa po skončení druhej svetovej vojny nevrátil do Banskej Bystrice a vraj nikdy nevkročil do tejto budovy.

Budova mala pohnutý osud, typický pre osudy v ľudovodemokratickej republike. V roku 1947 bola predaná súkromníkom. Žili tam dve rodiny. V roku 1979 budovu kúpili Uhoľné sklady, prebehli úpravy interiérov, horných okien, záhrada zdivela. Po roku 1989 ju mesto Banská Bystrica ponúklo Stredoslovenskej galérii. V rokoch 1991 – 1993 prebehla jej rekonštrukcia. Na fasáde sú reliéfy Tiziana a Rafaela s nápismi Ars et Amor, Labor et Gloria (Umenie a láska, Práca a sláva). Od roku 1994 je vila v zrekonštruovanom stave otvorená pre verejnosť so stálou expozíciou Dominika Skuteckého. Sú na nej umiestnené dve pamätné tabule. Prvá na počesť Dominika Skuteckého a druhá na počesť Petra Karvaša.

Vila je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2009 Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici pripravilo pôvodnú hru o osude tohto domu pod názvom Tajomstvo domu Skuteckých (autor Michal Ditte, réžia Iva Jurčová). Inscenácia v roku 2010 získala Cenu Bratislavského diváka na festivale Nová dráma.

Na budove je umiestnená pamätná tabuľa s textom:

V TEJTO BUDOVE SA NARODIL SPISOVATEĽ A DRAMATIK PETER KARVAŠ (25. 2. 1920 – 28. 11. 1999). MESTO BANSKÁ BYSTRICA, 2000.