Divadlo Nová scéna

Koncom 60. rokov nadobudol Jozef Kroner pocit, že domovská scéna, teda Slovenské národné divadlo, nedostatočne využíva jeho herecký potenciál, a preto s nadšením prijal ponuku druhého bratislavského divadla – Novej scény na účinkovanie v muzikáli Fidlikant na streche (1968).

Živnostenská 1
Zobraziť na mape

Koncom 60. rokov nadobudol Jozef Kroner pocit, že domovská scéna, teda Slovenské národné divadlo, nedostatočne využíva jeho herecký potenciál, a preto s nadšením prijal ponuku druhého bratislavského divadla – Novej scény na účinkovanie v muzikáli Fidlikant na streche (1968).

Aj keď nepatril medzi excelentných spevákov a práve vokálna zložka bola preňho najväčšou komplikáciou v úlohe dobrosrdečného mliekara Tovjeho, dokázal túto nevýhodu bohato kompenzovať ostatnými hereckými zložkami. Jeho kreácia sa stala doslova legendárnou a pre ďalších slovenských tvorcov až kanonickou. Kroner totiž Tovjeho predstavil ako človeka „milión“ – všedného otca rodiny, skúšaného privátnymi i dejinnými zvratmi, ale stále s hlbokou vierou v Boha, v tradíciu i v seba samého. Kroner dokázal vymodelovať malého človeka s veľkou duševnou silou a vďaka jeho hereckej autentickosti neprekážali výkonu občasné falošné spevácke tóny. Jeho hosťovanie na Novej scéne z decembra 1968 sa tak stalo nielen kľúčovým medzníkom v kariére Jozefa Kronera, ale i v dejinách slovenského muzikálového divadla.