Pomník Pavla Országha Hviezdoslava

Pomník básnika a dramatika Pavla Országha Hviezdoslava bol odhalený 26. septembra 1937.

Hviezdoslavovo námestie
Zobraziť na mape

Pomník básnika a dramatika Pavla Országha Hviezdoslava bol odhalený 26. septembra 1937. Jeho autormi sú sochári Vojtech Ihriský a Jozef Pospíšil, architektonicky ho dotvoril Július Lehocký, sochu odliala pražská firma K. Barták. Realizáciu pomníka iniciovala Slovenská liga už v roku 1926 a jeho autorov vyberala v dvojkolovej súťaži od roku 1931, pričom finančné prostriedky získavali z verejných zbierok. Pomník mal byť pôvodne z bieleho kararského mramoru, no z rozličných dôvodov neostalo iniciátorom nič iné, ako sa uspokojiť s bronzom. Podľa Ihriského socha zachytáva „Hviezdoslava v prechádzke prírodou, ktorú mal tak rád, zachytený bol návalom dojmov a myšlienok. Sadol si preto na najbližší peň, medzu alebo kameň. Nahnutý vpred a s pohľadom, vnoreným v hĺbku svojich citov, sleduje v duši tvorčí pochod a roj viet, slov a strof. Pero jeho čaká nad otvorenou knihou, aby zvládlo nasledujúci príval jeho tvorčej mohutnosti.“

Slávnosť sa začala už deň pred odhalením sochy, keď Slovenské národné divadlo uviedlo Hviezdoslavovu drámu Herodes a Herodias. Samotné odhalenie sa konalo za veľkého záujmu verejnosti, zúčastnilo sa na ňom vyše 15 000 ľudí, ktorí zaplnili priestranstvo pred divadlom i priľahlé ulice, kam sa schádzali vo veľkom krojovanom sprievode z Námestia slobody. Po príchode predsedu vlády Milana Hodžu zaspieval Spevácky zbor slovenských učiteľov starosloviensky Otčenáš a po jeho príhovore za zvukov štátnej hymny prevzal starosta Bratislavy Vladimír Krno pomník do opatery mesta. K pomníku potom postupne položili vyše dvadsať vencov, medzi darcami bol aj krajinský prezident Jozef Országh, zástupca rodiny Országhovcov z Turca.