Pomník Aloisa Kolíska

V bývalom parku na Františkánskom námestí bol 17. septembra 1933 odhalený pomník Aloisovi Kolískovi.

Františkánske námestie 7
Zobraziť na mape

V bývalom parku na Františkánskom námestí bol 17. septembra 1933 odhalený pomník Aloisovi Kolískovi (autor Jozef Pospíšil). Dnes už málo známy český rímskokatolícky kňaz a historik umenia prišiel v roku 1919 ako profesor do Bratislavy, kde bol poverený správou záležitostí teologickej fakulty Univerzity Komenského v období jej založenia. Súčasne sa zaradil k popredným propagátorom slovenského umenia. Ako člen kuratória sa zaslúžil o vznik Hudobnej školy pre Slovensko, bol spoluzakladateľom Družstva Slovenského národného divadla a pričinil sa aj o návrat svojho priateľa – skladateľa Jána Levoslava Bellu na Slovensko.

O postavenie pomníka sa zaslúžila Slovenská liga a slávnosť sa uskutočnila o pol dvanástej predpoludním. Akademické spevácke združenie zaspievalo Bellov Ohlas a predseda Školskej matice Slovenskej ligy Ferdiš Juriga prehovoril o význame A. Kolíska. Po jeho reči prečítal tajomník Slovenskej ligy Vojtech Brestenský pozdravný prípis rektora UK Viktora Reinsberga. Preseda SL Metod Bella následne pomník odhalil a starosta Bratislavy Vladimír Krno ho symbolicky prevzal do opatery mesta. Po recitácii básne Menšinové deti Kolískove (Kolísek sa zaslúžil aj o zakladanie slovenských škôl na južnom pohraničí) žiačkou Irenou Ročkovou ukončil slávnosť zbor od Bedřicha Smetanu.