Pamätná tabuľa s bustou Miloša Ruppeldta

Na budove bývalého Maholányiho domu bola 6. novembra 1969 pri príležitosti 50. výročia otvorenia Hudobnej školy pre Slovensko odhalená pamätná tabuľa s bustou Miloša Ruppeldta.

Františkánske námestie 4
Zobraziť na mape

Na budove bývalého Maholányiho domu bola 6. novembra 1969 pri príležitosti 50. výročia otvorenia Hudobnej školy pre Slovensko odhalená pamätná tabuľa s bustou Miloša Ruppeldta (autor – sochár Alexander Vika), ktorý bol zakladateľom a prvým riaditeľom školy. Tá sídlila najskôr v Benyovszkého paláci na Rázusovom nábreží 4, v školskom roku 1934/1935 sa pre havarijný stav budovy presťahovala na Františkánske námestie. Tu sa v roku 1941 organizačne rozčlenila na konzervatórium a hudobnú školu, dnes Zakladná umelecká škola Miloša Ruppeldta na Panenskej ulici.

Miloš Ruppeldt počas svojho pôsobenia v Moskve videl rozmach tamojšieho hudobného školstva, a tak sa už v roku 1915 začal zaoberať myšlienkou založenia hudobnej školy v Bratislave. Po vzniku Československej rebubliky sa spojil s priekopníkmi slovenskej hudby a vplyvnými politikmi, vypracoval memorandum, písal články do novín i petície na príslušné úrady a úspech sa napokon dostavil. Slávnosť odhalenia otvorili fanfáry z balkóna školy, po nich Miešaný zbor bratislavských učiteľov zaspieval zborovú pieseň Jána Levoslava Bellu Sväť, Slovensko, sväť. Slávnostný príhovor mal námestník ministra kultúry Matej Andráš, ktorý aj odhalil tabuľu, na čo zaspieval zbor pieseň Kto za pravdu horí. O niekoľko hodín sa v Zrkadlovej sieni konalo slávnostné zasadanie pedagogickej rady školy, na ktorom vyhlásili aj udelenie čestného názvu Ľudová umelecká škola Miloša Ruppeldta, ktorý škole pridelilo ministerstvo školstva. Veľký deň školy uzavrela slávnostná večera.