Pamätná tabuľa Bélu Bartóka

Na priečelí bývalého kláštora klarisiek odhalili 8. apríla 1956 pri príležitosti 75. výročia narodenia skladateľa Bélu Bartóka pieskovcovú pamätnú tabuľu.

Klariská 5
Zobraziť na mape

Na priečelí bývalého kláštora klarisiek odhalili 8. apríla 1956 pri príležitosti 75. výročia narodenia skladateľa Bélu Bartóka pieskovcovú pamätnú tabuľu, ktorej autorom je výtvarník Dušan Kuzma. Béla Bartók, ktorý sa celosvetovo preslávil o. i. operou Hrad kniežaťa modrofúza, študoval v rokoch 1892 – 1899 na katolíckom gymnáziu, ktoré sa tiež nachádzalo v tejto budove. V Bratislave prežil detstvo i svoje prvé hudobné kroky. Získal tu hudobné vzdelanie, dokonca v roku 1896 prvý raz hudobne verejne vystupoval a o dva roky neskôr prvý raz na verejnosti predniesol vlastnú skladbu.

Aj po odchode do Budapešti a získaní celosvetového uznania sa do Bratislavy často vracal, považoval ju za svoje materské mesto. Na slávnostnom odhaľovacom akte, ktorý otvoril zbor Umeleckého vojenského súboru Venom skladateľa Bedřicha Smetanu, sa zúčastnili povereník kultúry Ondrej Klokoč, delegácia Zväzu československých skladateľov a ďalší predstavitelia kultúrneho života. Prítomná bola aj maďarská delegácia, hudobný skladateľ Pál Kadosa a syn skladateľa Béla Bartók ml. Slávnostný prejav a odhalenie pamätnej tabule mal na starosti podpredseda Zväzu slovenských skladateľov Dezider Kardoš.