Hostinec Zlatý jeleň

Koncom 18. storočia bolo jediným provizórnym divadelným priestorom v Nitre murované hľadisko v hostinci Zlatý jeleň, ktorý vlastnilo biskupstvo.

Pešia zóna – Štefánikova trieda
Zobraziť na mape

Koncom 18. storočia bolo jediným provizórnym divadelným priestorom v Nitre murované hľadisko v hostinci Zlatý jeleň, ktorý vlastnilo biskupstvo. Na tomto javisku mohli účinkovať len menšie a na výpravu menej náročné divadelné spoločnosti. Aj to bol dôvod, prečo Nitru obchádzali väčšie a významnejšie nemecké, talianske či maďarské divadelné spoločnosti.

Vladimír Štefko v publikácii Divadelná Nitra píše: „Prvou známou nemeckou divadelnou spoločnosťou, a zároveň prvým známym profesionálnym súborom, ktorý vystúpil v Nitre, bola spoločnosť Franza Josefa Diwalda, ktorá hrala v Nitre v roku 1791.“ Okrem nej účinkovala v rokoch 1820 – 1830 v Nitre aj spoločnosť Jánosa Fülüpa či významná spoločnosť Daniela Mangolda, ktorá v meste od 1. decembra 1839 do 24. marca 1840 uviedla v sále panského hostinca Zlatý jeleň viacero predstavení dobového a populárneho repertoáru. Javisko hostinca Zlatý jeleň prebudovali na uvádzanie náročnejších divadelných projektov až na rozhraní rokov 1843 a 1844 a renovovanú sálu slávnostne sprístupnili 1. februára 1844. Práve táto rekonštrukcia a nové hľadisko a javisko prilákali do Nitry nové divadelné spoločnosti. Účinkovali tu spoločnosti Pála Tótha, Franza Steina, Endre Latabára, Richarda Puchtu a Emanuela Schiethabela. Okrem nich zavítal do Nitry v roku 1874 aj významný detský divadelný súbor Caroliny Wagnerovej či spoločnosť Gustava Lögera. 

Od roku 1791 do roku 1883, keď v Nitre slávnostne otvorili divadelnú budovu, tu vystupovalo 22 nemeckých a 19 maďarských spoločností. Pamätný Zlatý jeleň pre dejiny nitrianskeho divadla zanikol po požiari v roku 1886, keď ho dal nájomca J. Tojfl prestavať na hotel. Budova bola zničená počas bombardovania Nitry na konci druhej svetovej vojny 26. marca 1945 a pôvodne stála v centre mesta na dnešnej Štefánikovej triede (dnes pešia zóna).