Plastický reliéf Andreja Bagara

Plastický reliéf Andreja Bagara, významného herca, režiséra, pedagóga, politika a jedného zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadelníctva, bol umiestnený vo vstupnej hale novej budovy Divadla Andreja Bagara v Nitre hneď pri jej dokončení v roku 1992.

Svätoplukovo námestie 4
Zobraziť na mape

Plastický reliéf Andreja Bagara, významného herca, režiséra, pedagóga, politika a jedného zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadelníctva, bol umiestnený vo vstupnej hale novej budovy Divadla Andreja Bagara v Nitre hneď pri jej dokončení v roku 1992. Autorom plastiky je akademický sochár Tibor Bártfay (1922 – 2015). Dnešné Divadlo Andreja Bagara v Nitre nesie Bagarovo meno od 1. mája 1979, keďže okrem spomínaného bol predsedom komisie, ktorá v roku 1949 vyberala prvých hercov do novozaloženého Nitrianskeho krajového divadla. Paradoxom je, že Andrej Bagar v nitrianskom divadle nikdy interne nepôsobil – ako herec hosťoval v inscenáciách Škola žien (1950) a Kocúrkovo (1952). Bol však poslancom za Nitriansky kraj, čo pravdepodobne prispelo k tomuto rozhodnutiu.