Štúdio ’83 (Divadlo Jonáša Záborského)

Štúdio ’83 sa otváralo v roku 1979 premiérou dramatizácie románu Ladislava Balleka Pomocník v réžii Jozefa Pražmáriho.

Námestie legionárov 6
Zobraziť na mape

Ešte pred dokončením novej budovy Divadla Jonáša Záborského bol na prelome 70. a 80. rokov pre potreby činohry sprístupnený priestor budúcej kotolne novostavby divadla, ktorý štyri roky slúžil ako štúdiová, experimentálna scéna. Štúdio 83 sa otváralo v roku 1979 premiérou dramatizácie románu Ladislava Balleka Pomocník v réžii Jozefa Pražmáriho. Inscenácia vyvolala nielen vo východoslovenských divadelných kruhoch veľký záujem, keďže DJZ dovtedy nedisponovalo takýmto priestorom. Otvorilo to možnosti pre nový typ dramaturgie a odlišné prístupy k režijnej i hereckej tvorbe. K úspechu inscenácie veľkou mierou prispelo aj scénografické riešenie Jána Zavarského. Tento prezieravý krok vtedajšieho vedenia divadla znamenal prípravu súboru na budúci prechod do nových priestorov, v ktorých sa okrem veľkej scény nachádza aj malá, určená na experimentálnu tvorbu.