Čierny orol

Na mieste dnešnej historickej budovy Divadla Jonáša Záborského a vedľajšej kaviarne stával hostinec U čierneho orla, jeden z najznámejších v Prešove.

Na mieste dnešnej historickej budovy Divadla Jonáša Záborského a vedľajšej kaviarne stával hostinec U čierneho orla, jeden z najznámejších v Prešove, v ktorom sa organizovali najvýznamnejšie kultúrne podujatia vrátane divadelných predstavení. V prvej štvrtine 19. storočia bola v jeho priestoroch zriadená menšia sála, kde vystupovali divadelné kočovné spoločnosti, tá však priestorovo nevyhovovala náročnejším produkciám a bolo len otázkou času, kedy sa začne uvažovať o samostatnej divadelnej budove. Hoci prvý projekt od Martina Zvolenského – nazvaný Plán tanečnej sály a divadla v Čiernom Orle v Prešove, bol pripravený už v roku 1829, z neznámych príčin sa nerealizoval.

Napriek nedostatkom celý rok 1833 hrávala U čierneho orla nemecká divadelná spoločnosť Wilhelma Justa a Eduarda Hörnsteina. Na konci roku (v decembri) tu otvorili provizórne drevené divadlo, no o mesiac neskôr už stála vo dvore hostinca nová divadelná budova z tehál a kameňa. Postavilo ju mesto, peniaze získalo predajom akcií, ich majitelia sa neskôr vzdali ich preplatenia a darovali ich divadlu. Projektantom bol architekt Anton Bretterbauer.

Dňa 21. januára 1834 otvárala spomínaná nemecká spoločnosť prvé kamenné divadlo v Prešove činohrou populárneho nemeckého autora Augusta von Kotzebueho Belas Flucht (Belasov útek), s prológom Des Wanderers Vertrauen (Pútnikova dôvera) Eduarda Anschütza, vtedajšieho popredného herca Burgtheatru vo Viedni. Bolo to malé divadlo, kapacita dosahovala len 46 miest.

V 40. rokoch 19. storočia bola za hostincom, v priestore smerom k dnešnej Slovenskej ulici, postavená honosná budova reduty (dnešný Park kultúry a oddychu), podľa názvu susedného hostinca dodnes známa ako Čierny orol. Až do postavenia historickej budovy Divadla Jonáša Záborského v jej priestoroch hrávali profesionálne kočovné spoločnosti, v medzivojnovom období aj študenti a ochotníci. Počas dlhej rekonštrukcie Mestského divadla (dnes historická budova Divadla Jonáša Záborského) v období tzv. slovenského štátu tu vystupovali aj profesionálne súbory (Slovenské ľudové divadlo a Slovenské národné divadlo).