Evanjelické kolégium

Evanjelické kolégium predstavuje významné miesto vyššieho školstva v Hornom Uhorsku. Vzniklo v roku 1667 ako nástupca lýcea, ktoré sa pretransformovalo z mestskej školy.

Hlavná 137
Zobraziť na mape

Evanjelické kolégium predstavuje významné miesto vyššieho školstva v Hornom Uhorsku. Vzniklo v roku 1667 ako nástupca lýcea, ktoré sa pretransformovalo z mestskej školy. Jeho históriu zahŕňa aj obdobie rozvoja školskej barokovej hry (jezuitskej i protestantskej). K významným profesorom patrili aj dramatici a spisovatelia Izák Caban, Eliáš Ladiver, Ján Schwarz, Ján Rezík a iní. V 19. storočí na škole študovali významní slovenskí dejatelia a spisovatelia, napríklad Pavol Országh Hviezdoslav a Jonáš Záborský. V období svojho prešovského štúdia napísal Hviezdoslav divadelnú hru Otčim(1871). Počas tohto obdobia sa na škole rozširovala najmä literárna činnosť študentov vrátane tej dramatickej. Divadelné aktivity na škole však už nikdy nemali takú kvantitatívnu a kontinuálnu podobu ako počas rozmachu školskej hry v rokoch 1667 – 1794.