Evanjelické kolégium

Záborský prišiel študovať do Prešova v roku 1832 spolu so svojím kežmarským spolužiakom Jozefom Srnkom.

Hlavná 137
Zobraziť na mape

Významné miesto vyššieho školstva v Hornom Uhorsku. Slávna história, ktorá v sebe zahŕňa aj obdobie rozvoja barokovej školskej hry (jezuitskej aj protestantskej). K významným profesorom patrili aj dramatici a spisovatelia Izák Caban, Eliáš Ladiver, Ján Schwarz a iní. V 19. storočí študovali na škole významní slovenskí dejatelia a spisovatelia, napríklad Pavol Országh Hviezdoslav (1870 – 1872) a Jonáš Záborský (1832 – 1834), ktorý má na budove pamätnú tabuľu.

Záborský prišiel študovať do Prešova v roku 1832 spolu so svojím kežmarským spolužiakom Jozefom Srnkom. Boli dvojicou, ktorá významne ovplyvnila dianie na kolégiu, už od počiatku okolo seba združovali slovenskú mládež. Na škole v Kežmarku boli členmi Slovenskej spoločnostia za podpory prešovského rektora Antona Muňaya a ďalších študentov teológie ustanovili jej pobočku aj v Prešove. Zo zasadnutí viedli zápisnicu s názvom Pamětník a tiež založili knižnicu československú. Spoločnosť fungovala do roku 1848, keď jej činnosť prerušili revolučné udalosti.

V roku 1858 vznikla súkromná Národná slovenská spoločnosť za podpory profesora Michala Hlaváčka, z ktorej sa roku 1862 stala verejná Slovenská spoločnosť. Tá existovala až do roku 1870, keď vznikol spolok KOLO. Počas svojho pôsobenia mala spoločnosť 138 členov a svoju vlastnú knižnicu, do ktorej im hneď v začiatkoch Jonáš Záborský, v tom čase už farár v Župčanoch, venoval 61 kníh.