Busta Jonáša Záborského

V centre mesta sa nachádza busta Jonáša Záborského, ktorý v Prešove študoval teológiu na kolégiu (1832 – 1834) a toto obdobie zachytil vo Vlastnom životopise v časti Teologické štúdiá v Prešove.

V centre mesta sa nachádza busta Jonáša Záborského, ktorý v Prešove študoval teológiu na kolégiu (1832 – 1834) a toto obdobie zachytil vo Vlastnom životopise v časti Teologické štúdiá v Prešove. Po štúdiu bol kaplánom v Pozdišovciach, pokračoval v štúdiách na univerzite v nemeckom meste Halle, niekoľko rokov pôsobil v Košiciach a potom vo Viedni, kde bol redaktorom Slovenských novín. Po konfliktoch s cenzúrou sa v roku 1853 stal farárom v Župčanoch, kde žil až do konca života osamotený s nálepkou „národného hriešnika“.

Záborský je autorom rozsiahleho diela. Okrem rôznych prozaických žánrov napísal aj hry Najdúch (dej sa odohráva v Chujave, teda Župčanoch a Krivošanoch, ktoré reprezentujú Prešov) a Frndolína (celý dej sa odohráva v Krivošanoch, teda v Prešove). Tieto, ako aj ďalšie diela, napríklad FaustiádaChruňo a Mandragora sú plné narážok na prešovské politické a spoločenské skutočnosti.

V medzivojnovom období vrcholili snahy o postavenie pamätníka Jonášovi Záborskému, najmä zo strany študentov. Bolo zorganizovaných niekoľko zbierok. Pamätník sa podarilo osadiť až v roku 1942 vďaka Spolku východoslovenských akademikov, ktorý už v medzivojnovom období vyvíjal veľkú snahu o vytvorenie jeho busty. Jej autorom je Karol Sovánka, jeden z našich najvýznamnejších maliarov a sochárov. V roku 1954 bolo po Jonášovi Záborskom pomenované vtedajšie Krajové slovenské divadlo Prešov (v rokoch 1944 – 1951 Slovenské divadlo).