Nová budova Divadla Jonáša Záborského

O stavbe modernej divadelnej budovy v Prešove sa uvažovalo od 40. rokov minulého storočia. Už v roku 1959 bola vypísaná urbanisticko-architektonická súťaž na návrh divadla.

Námestie legionárov 6
Zobraziť na mape

O stavbe modernej divadelnej budovy v Prešove sa uvažovalo od 40. rokov minulého storočia. Už v roku 1959 bola vypísaná urbanisticko-architektonická súťaž na návrh divadla. Aj keď neviedla k finálnemu rozhodnutiu, osoba architekta Karola Revického, jedného z autorov najúspešnejšieho projektu v tejto súťaži, sa objavila aj v ďalšom období plánovania. Revický spolu s Františkom Grobauerom pracoval od roku 1964 na návrhu, ktorý bol následne po smrti Revického v roku 1971 zmenený. Nakoniec sa pod realizovaný projekt podpísala trojica architektov – Ladislav Domen, František Jesenko a Ferdinand Zbuško. Karol Revický je však uvádzaný ako autor pôvodnej štúdie.

Základný kameň bol položený ešte na konci 60. rokov, „do projektových prác však zasiahli politické zmeny“ po roku 1968. Ako ďalej pripomínajú kunsthistoričky Henrieta Moravčíková a Viera Dlháňová – po ideovom prehodnotení projektu a ďalšej architektonicko-urbanistickej štúdii prešiel dlhší čas, a tak „výsledná podoba nového divadla bola známa až na konci 70. rokov 20. storočia.“ Z dôvodu ďalších zmien v projekte následná realizácia trvala veľmi dlhé obdobie (1977 – 1990).

Novostavba má dve sály. Veľkú s kapacitou 654 miest a malú s 240 sedadlami. Veľká sála je realizovaná veľkoryso. Javiskový priestor má aj zadné a bočné javiská, ktoré majú rovnaké rozmery ako scéna. Tá disponuje točňou, hydraulickými horizontálnymi i vertikálnymi segmentmi. Aj foyer divadla a administratívna časť ponúkajú viac ako dostatok priestoru. Súčasťou novostavby je aj parkovisko v podzemí, priamo spojené so vstupom do experimentálnej (malej) sály. Tá je takisto vybavená technickými zariadeniami, ktoré umožňujú usporiadanie na klasický aj arénovitý divadelný priestor. V sále sa nachádzajú zdvíhacie stoly, ktoré sa dajú použiť v rôznych kombináciách. Moderná budova DJZ, odovzdaná do užívania v roku 1990, sa stala prvou špecializovanou divadelnou budovou v Československu po roku 1989.