Kino Scala

Kino Scala bolo postavené na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia podľa projektov známeho košického architekta Ľudovíta Oelschlägera.

Masarykova 7
Zobraziť na mape

Kino Scala bolo postavené na prelome 20. a 30. rokov minulého storočia podľa projektov známeho košického architekta Ľudovíta Oelschlägera. Prvé premietanie sa uskutočnilo 12. decembra 1931. Kino bolo na tú dobu moderné, so vstupnou pasážou, v ktorej okrem pokladne boli aj obchodíky a v podzemí bar (niesol názov Cici bar). Vnútorný priestor bol veľkoryso riešený a disponoval aj javiskom. Práve tento fakt rozhodol o tom, že najmä v medzivojnovom období a počas tzv. slovenského štátu multifunkčnú sálu „kinodivadla“ využívali ochotníci a hosťujúce profesionálne spoločnosti. Časté rekonštrukcie a odstávky Mestského divadla „hodnotu“ priestoru pre divadelníkov ešte viac zvyšovali.

Za zmienku stojí jedno predstavenie. Dramatický odbor odbočky Zväzu čsl. rotmajstrov pripravil v júni 1937 inscenáciu hry Karla Čapka Biela nemoc. Na uvedenie inscenácie si vybrali práve kino Scala, z dôvodu, že umožňovalo veľké svetelné a akustické efekty. Na tento účel adaptovali celý javiskový priestor kina, v ktorom sa také zložité predstavenie malo odohrať po prvýkrát. Napriek tomu, že ochotníci dostali priestor kina k dispozícii len na jedno predstavenie, vyrobili nové javisko (celkové náklady predstavovali na tú dobu veľkú sumu 6000 Kč), ktoré bolo po skončení demontované. Ako uviedol recenzent s iniciálami M. T. v časopise Šariš v júni 1937 táto Biela nemoc: „V dejinách ochotníckeho divadla v Prešove zostane zapísaná ako mimoriadna udalosť.“