Mestské divadlo / Historická budova Divadla Jonáša Záborského

Divadelná budova bola postavená v roku 1881 na mieste hostinca U čierneho orla, ktorý v minulosti slúžil (najmä jeho zadný trakt) ako priestor na uvádzanie predstavení kočovných divadelných spoločností.

Divadelná budova bola postavená v roku 1881 na mieste hostinca U čierneho orla, ktorý v minulosti slúžil (najmä jeho zadný trakt) ako priestor na uvádzanie predstavení kočovných divadelných spoločností. Mestská rada oslovila v roku 1878 košického staviteľa Michala Répászkeho, aby pripravil projekt prestavby hostinca, kde by sa nachádzala aj divadelná sála. Répászky v rýchlom čase ponúkol návrh, podľa ktorého stavbu realizovali stavitelia Lajos Graf a Gyula Feszty. Autorom vnútorného zariadenia bol Ján Török. Na prácach sa podieľali mnohí umelci a umeleckí remeselníci, medzi inými aj Mór Horowitz, ktorý bol autorom výzdoby hľadiska a vstupných priestorov.

Budova bývalého Mestského divadla tvorí architektonický celok (kedysi tvorila aj funkčný celok) s niekdajším hotelom. Hľadisko malo kapacitu 447 sediacich divákov a až 700 miest na státie. Pri príležitosti otvorenia nového divadla vyhlásil Szechényiho kruh súťaž o najlepší slávnostný prológ. Víťazom sa stal maďarský spisovateľ Antal Várady, a tak miestni maďarskí ochotníci zahrali 26. a 27. marca 1881 prvé dejstvo z jeho hry Pályamu, ktorou budovu slávnostne otvorili. Neskôr v divadle hrávali profesionálne nemecké a maďarské spoločnosti, v medzivojnovom období tu hosťovali slovenské profesionálne divadlá (Slovenské národné divadlo z Bratislavy a Východoslovenské národné divadlo z Košíc), pohostinne aj české, židovské a iné profesionálne súbory, ako aj ochotníci.

Elektrina bola v divadle zavedená v roku 1896 a vodovod v roku 1907. Počas svojej existencie bola budova niekoľkokrát rekonštruovaná, najmä na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia. V rokoch 1994 – 2001 prešla budova najrozsiahlejšou rekonštrukciou. V roku 1944 začalo v budove hrávať Slovenské divadlo, dnešné Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.