Slovenský katolícky kruh / Divadlo Alexandra Duchnoviča

Po zoštátnení majetkov cirkvi v roku 1948 ostal priestor dlhšie nevyužitý, až kým sa sem po úpravách potrebných na fungovanie profesionálneho divadla v roku 1962 nepresťahovalo Ukrajinské národné divadlo, dnešné Divadlo Alexandra Duchnoviča.

Budova postavená približne v roku 1750 je známa aj ako Pulského palác a vo svojej histórii prešla niekoľkokrát stavebnými a architektonickými úpravami. Pristavovali sa poschodia, až napokon dostala dnešný tvar aj s nádvorím. V roku 1894 začala spadať pod správu rímskokatolíckej cirkvi a v roku 1905 na tomto mieste vznikol Katolícky kruh (od roku 1938 Slovenský katolícky kruh).

Najmä v medzivojnovom období tu hrávali ochotníci (napr. orlisti a ďalšie katolícke spolky). Počas tzv. slovenského štátu ochotnícka činnosť narastala, čo viedlo k väčším úpravám divadelného priestoru. Vďaka nim vznikla terajšia divadelná sála na prvom poschodí. Po zoštátnení majetkov cirkvi v roku 1948 ostal priestor dlhšie nevyužitý, až kým sa sem po úpravách potrebných na fungovanie profesionálneho divadla v roku 1962 nepresťahovalo Ukrajinské národné divadlo, dnešné Divadlo Alexandra Duchnoviča. Po roku 1989 došlo k reštitúcii a budova sa vrátila do majetku a pod správu cirkvi. Odvtedy je tu divadlo v podnájme. Vlastní však tie priestory, ktoré boli pristavané, respektíve adaptované po roku 1948, medzi inými aj malú scénu.

Kapacita dnešnej veľkej scény je 180 miest, malej scény približne 70 miest. DAD je jediné profesionálne divadlo v strednej Európe, ktoré hrá po rusínsky. Po roku 1989 sa v priestoroch divadla uskutočňoval najstarší umelecký festival vysokoškolákov na Slovensku – Akademický Prešov.