Evanjelické kolégium

Základný kameň Evanjelického kolégia v Prešove bol položený 6. apríla 1666.

Hlavná 137
Zobraziť na mape

Sídlo významnej školy, ktorú postavili v roku 1667. Jej predchodcom bola mestská škola, ktorá stojí v tesnej blízkosti. Základný kameň Evanjelického kolégia v Prešove bol položený 6. apríla 1666. Cisár Leopold I. požadoval zastavenie prác. Vznik akadémie vnímal ako ohrozenie katolicizmu zo strany protestantskej cirkvi. „Nejde o Akadémiu, ale o novú širšiu školu“ – odpovedala mestská rada, odolávajúc sa na nedorozumenie „vďaka nepriateľským ohováraniam“. A tak o necelé dva roky, 18. októbra 1667, bola škola slávnostne otvorená.

Po vzniku a potom v období celého 18. storočia sa na škole hrávali jezuitské a protestantské školské hry. Pravdepodobne v rámci veľkých stavebných úprav jezuitmi v roku 1724 (dobudovanie južného krídla a prepojenie visutej chodby medzi kolégiom a blízkym kostolom na úrovni prvého poschodia) bola zriadená aj divadelná sála a auditórium. Práve jezuiti, ktorí sídlili v škole od roku 1713, vynakladali, ako to dokumentuje divadelný historik Lukáš Kopas, nemalé úsilie na „zabezpečenie adekvátneho vybavenia divadla“ vrátane javiskovej techniky. O kontinuálnej činnosti svedčí aj fakt, že vedenie školy v roku 1725 zakúpilo najrôznejšie kostýmy, aby tak dopĺňalo tzv. divadelný fundus. V roku 1737 zadovážili pre divadlo nové kulisy a rekvizity a dokonca aj japonské kostýmy. Javiskovou rečou jezuitov bola latinčina, protestantov prevažne nemčina. Často sa však intermezzá uvádzali aj v slovenskom alebo maďarskom jazyku.