Odborový dom kultúry

Prešovský dom kultúry postavili na veľkom námestí pri tzv. veľkej križovatke a otvorili ho v roku 1968.

Námestie mieru 1
Zobraziť na mape

Stavba socialistickej architektúry – aké vznikali vo všetkých veľkých mestách v bývalom Československu. Prešovský dom kultúry postavili na veľkom námestí pri tzv. veľkej križovatke a otvorili ho v roku 1968. Priestory pôvodne Domov kultúry Revolučného odborového hnutia boli vždy veľkoryso riešené, mali priestranné divadelné sály, ktoré fungovali aj ako kiná, experimentálne scény a aj menšie štúdiá, nazývané malé bábkové sály. Tie slúžili aj na prezentáciu ochotníckych súborov a predstavení tzv. malých javiskových foriem. V 70. a 80. rokoch 20. storočia tu sídlili amatérske divadlá Korzo, Divadelné štúdio aj detské divadielko Radosť. Vo všetkých troch priestoroch (bábková sála, experimentálna sála a kinosála) sa až do začiatku 90. rokov konala vrcholná prehliadka umeleckej tvorivosti vysokoškolákov – Akademický Prešov. V 80. rokoch fungoval v Dome kultúry aj Filmový klub pre náročného diváka.