Dom Katolíckeho tovarišského spolku

Majiteľom domu (v súčasnosti známeho pod názvom Dom misijného hnutia) bol Katolícky tovarišský spolok. Objekt bol postavený v roku 1896 ako nájomný dom Banskobystrickej sporiteľne.

Skuteckého 4
Zobraziť na mape

Majiteľom domu (v súčasnosti známeho pod názvom Dom misijného hnutia) bol Katolícky tovarišský spolok. Objekt bol postavený v roku 1896 ako nájomný dom Banskobystrickej sporiteľne, a to na mieste Kostola Svätého Ducha, ktorého sanácia prebehla rok predtým. Išlo o dom v secesnom štýle, v ktorom boli nájomné byty, administratívne priestory, reštaurácia (legendárna Hungária, ktorej názov sa neoficiálne používal aj po premenovaní na kaviareň Bystrica do 90. rokov 20. storočia), pričom v medzivojnovom období sa tam nachádzala tiež pošta.

V bočnej časti domu bol vchod do priestoru divadelnej a tanečnej sály. Tá je dodnes na tom istom mieste. Sála mala kapacitu 300 miest. Počas prvej republiky sa tento priestor na dlhé roky stal centrom tvorby a premiér ochotníkov a ochotníčok rôznych divadelných spolkov (činoherných i bábkových) v meste.

Podobne ako v priestoroch protiľahlého domu na Hornej ulici, aj tu sa už od roku 1919 pravidelne uvádzali premiéry miestnych divadelných združení. Zaujímavým bolo napríklad Holečkovo divadelné združenie, ktoré od roku 1924 viedol Bedřich Holeček, kapelník vojenskej hudby. Toto združenie si vzalo za cieľ naštudovať a uvádzať operety a opery. (Naštudovali napríklad operu Osudný manéver od Rudolfa Piskačeka, Carmen od Georgea Bizeta, La Traviata od Giuseppe Verdiho a pod.) V súbore hrali spoločne Česi i Slováci.

Zaujímavosťou je, že v dome Katolíckeho tovarišského spolku v roku 1960 dočasne hralo ochotnícke bábkové divadlo Liliput a jeho premiérou bolo pásmo Mikuláša Kováča Volebné nocturno. Divadlo hrávalo každý večer o ôsmej.

Po zmene režimu v roku 1989 bola budova reštituovaná a navrátená pôvodným majiteľom.