Dom Terézie Vansovej

V rokoch 1911 – 1942 v tomto dome žila slovenská spisovateľka a národná buditeľka Terézia Vansová (rod. Medvecká).

Terézie Vansovej 10
Zobraziť na mape

V rokoch 1911 – 1942 v tomto dome žila slovenská spisovateľka a národná buditeľka Terézia Vansová (rod. Medvecká). Terézia Vansová bola mimoriadne silnou ženskou osobnosťou, zakladateľkou spolku žien Živena a hlavnou šéfredaktorkou prvého ženského slovenského časopisu Dennica. Dom je v súčasnosti prerobený (vonkajšie schody sa zachovali).

Vo vedľajšom dome č. 12. býval s rodinou hudobný skladateľ Viliam Figuš Bystrý. Ten ponúkol manželom Vansovým časť svojej veľkej záhrady na odkúpenie. Neskôr v dome bývala jej chovanica Oľga Vraná (do svojho skonu v roku 1959). Neskôr budova prešla do súkromných rúk a menila majiteľov. V súčasnosti v nej sídlia firmy.

Na dome je umiestnená pamätná tabuľa s textom:

MILOVAŤ ĽUD VIAC, NEŽ ON NÁS MILUJE... / ZA DOBRO NEŽIADAŤ VĎAKU A UZNANIA... / V TOM JE MIER DUŠE A ŠTASTIE I V NEŠŤASTÍ. V TOMTO DOME ŽILA OD R. 1911, TVORILA A ZOMRELA TERÉZIA VANSOVÁ – MEDVECKÁ, SLOVENSKÁ SPISOVATEĽKA A NÁRODNÁ BUDITEĽKA (18. 4. 1857 – 10. 10. 1942). VENOVALO MESTO BANSKÁ BYSTRICA PRI PRÍLEŽITOSTI 110. VÝROČIA NARODENIA.