Farská bašta

Farská bašta sa nachádza vedľa Slovenského kostola (známeho aj ako Kostol svätého kríža) v úplnom centre Banskej Bystrice.

Námestie Š. Moysesa
Zobraziť na mape

Farská bašta sa nachádza vedľa Slovenského kostola (známeho aj ako Kostol svätého kríža) v úplnom centre Banskej Bystrice. Z osemnástich bášt, ktoré boli postavené na obranu mesta pred tureckými vpádmi, sa v meste zachovali tri, táto bašta je jedna z nich. Vznikla pred rokom 1479. Novšími prestavbami stratila úplne svoj pôvodný vzhľad a v 40. rokoch minulého storočia (zrejme od roku 1943 do roku 1949) sa na jej prvom poschodí konali predstavenia bábkového divadla.

Ochotnícke bábkové divadlo malo svojho predchodcu v bábkarskom súbore Sokol a začiatkom 40. rokov 20. storočia sa objavujú zmienky o bábkovom divadle Jána Murgaša. So súborom spolupracoval miestny farár Imrich Mokroš. Divadlo bolo známe aj pod názvom bábkové divadlo Našich detí. Zaujímavým faktom je, že členom súboru (hercom, výtvarníkom, technológom aj režisérom) sa o pár rokov neskôr stal Anton Duša, zakladajúci člen Krajského bábkového divadla Banská Bystrica, profesionálny technológ bábok vo viacerých slovenských bábkových divadlách a dlhoročný bábkarský nadšenec.

Súbor si vyrábal všetko sám, bábky, scénu aj kulisy. Bol rozdelený na dve skupiny, bábkarov vodičov a recitátorov. Po zrušení priestorov v bašte putoval po rôznych miestach, stal sa súčasťou Domu osvety, tam bol zapojený napríklad do Kultúrnej úderky, ktorá každý večer hrávala na vidieku, kde práve v tom čase prebiehala kolektivizácia. Práve v tejto úderke účinkovala neskôr dlhoročná členka a bábkoherečka, jedna z prvých bábkoherečiek Krajského bábkového divadla – Oľga Zarembová.

Putovanie bábkarských nadšencov po rôznych miestach v meste ukončilo založenie profesionálneho súboru, ktorý pracoval v spomínanej budove na Kollárovej ulici. Objekt je dnes národnou kultúrnou pamiatkou.