Reštaurácia Národný dom

Banská Bystrica mala a má svoje legendárne pohostinstvá a kaviarne, kde sa stretávali umelci a umelkyne.

Národná 11
Zobraziť na mape

Banská Bystrica mala a má svoje legendárne pohostinstvá a kaviarne, kde sa stretávali umelci a umelkyne. Krčmy a pohostinstvá boli generačne vymedzené. Každá generácia mala svoje obľúbené miesto. Podľa vyjadrenia spisovateľa Pavla Hrúza Krčma môjho života  jeho generační druhovia mali svoje bohémske miesto. Bol ním Národný dom. Podľa Hrúza práve tam prečkali hrôzy v roku 1968. Spomienky dramatika a básnika Jozefa Mokoša, takisto pod názvom Krčma môjho života, upozorňujú na celkom odlišné miesto. Ide o pohostinstvo Smažienka/Smaženka. Jozef Mokoš na toto pohostinstvo spomína: „... Bola to krutá doba: nemali sme UM, a tak sme pili RUM. V bystrických krčmách, kým ešte hromadne nekonvertovali na americké puby, som sa stretával s básnikom Mikulášom Kováčom. Najčastejšie to bolo v Smažienke, v ktorej abstinenti pili pivo s výčitkami a alkoholici s borovičkou. Skrátka do Smažienky chodil bystrický lumenproletariát a ja s Mikulášom Kováčom. Občas do tejto krčmy nazrel spisovateľ Ladislav Ballek, ale keď nás v hustom glóbuskovom dyme nenahmatal, odišiel...“ Smažienka/Smaženka, ktorá kedysi sídlila na Hornej ulici č. 14, už neexistuje. Banskobystrický novinár Pavol Kubiš, priateľ básnika Mikuláša Kováča a dramatika Jozefa Mokoša, označuje iné miesto ako centrum ich výnimočných debát. Bolo ním pohostinstvo Astra, dnes známe ako Žiletka, ktoré stále sídli na Internátnej ulici č. 24.

Z dochovaných materiálov vyplýva, že predovšetkým tri priestory v Banskej Bystrici boli dlhodobo, bez ohľadu na politický systém v Československu, známe ako krčmy a miesta umelcov (nielen divadelníkov), a to naprieč generáciami. Išlo o spomínanú reštauráciu Národný dom (Národná 11), už neexistujúcu Šestku (Námestie SNP 6/6) a Kolkáreň, ktorá stála na Huštáku a ktorá dnes neexistuje. Práve na ňu spomína Pavol Hrúz vo svojej knihe Memoáre medeného mestaslovami: „... československí spisovatelia sa tu zišli počas osláv prvého výročia Povstania... spisovateľskej delegácii pripadla Kolkáreň... Hojne sa tu pilo a veselilo. Napokon Ján Drda (český dramatik, pozn. autorky) pomaľoval kolky tvárami protektorátnej vlády a kolky padali pod spŕškou gúľ, ale aj všetkého, čo bolo po ruke: krígľov, fliaš a popolníkov...“ K tzv. bohémskym priestorom patrila aj Hungária, stojaca na rohu Hornej ulice (dnes sídlo Komunálnej poisťovne).

V Banskej Bystrici bola ešte jedna utiahnutá krčma, o ktorej sa nikde nepíše. Volala sa krčma Na Rázcestí alebo ľudovo povedané Rozkrok a nachádzala sa na Kollárovej ulici. Bola svedkom vášnivých diskusií o divadle, o režime tej generácie hercov a tvorcov, ktorí prišli do Krajského bábkového divadla koncom 80. rokov (divadlo sa ešte nenazývalo na Rázcestí). Navštevovali ju Marián Pecko, Michal Ďuriš, Pavol Hadač, Štefan Píšša, Ján Haruštiak, Jozef Šamaj a všetci členovia javiskovej techniky KBD, ako aj mnohí iní. Krčma už neexistuje a dnes je tam obchod s elektrickým materiálom.