Divadlo hudby

Park kultúry a oddychu vznikol ako zariadenie mesta v roku 1961. Jeho súčasťou v návrhu na zriadenie boli divadlo hudby a amfiteáter.

Park kultúry a oddychu vznikol ako zariadenie mesta v roku 1961. Jeho súčasťou v návrhu na zriadenie boli divadlo hudby a amfiteáter. Divadlo hudby má v názve divadlo a hudbu, pričom dodnes existuje toto slovné spojenie a na Slovensku stále účinkujú nezávislé združenia s názvom divadlá hudby. Divadlo fungovalo od konca 50. rokov do začiatkom 90. rokov minulého storočia. Označenie socialistický kultúrny stánok najlepšie vystihuje toto divadlo. Ako spomína Ľubica Laššáková vo svojej práci Polstoročie kvalitnej kultúry, 50 rokov PKO, vo svojej činnosti uplatňovalo „nespočetné množstvo foriem práce, ktorými... poskytovalo našim občanom možnosť oddychu, vzdelávania sa a kultúrno-spoločenského vyžívania sa“. Podľa pamätníkov nadviazalo na činnosť Kultúrnej úderky Domu osvety, ktorá s veľkým osobným zaujatím amatérskych hercov a herečiek vystupovala na vidieku, mnohokrát priamo na poli, aby „osviežila“ a ponúkla „kultúru“ tým, čo tvrdo pracovali.

Divadlo hudby neprevádzkovalo svojbytné divadlo a divadelné predstavenia (súčasnými profesionálnymi očami). PKO zriaďovalo ochotnícky súbor Andreja Sládkoviča a ten niekedy účinkoval v divadle hudby, avšak väčšinu svojich produkcií hral inde. Divadlo hudby zabezpečovalo rôzne vystúpenia, hudobné a divadelné programy, besedy, tanečné kurzy, súťažno-zábavné programy, obľúbeným bol spoločenský cyklus slušného správania „Smiem prosiť?“, literárno-hudobné večery s populárnymi spevákmi, literátmi, ako aj hudobné večery, ukážky z muzikálov a opier (napríklad George Gershwin: Porgy a Bess) a pod. Pod jeho kuratelou bolo aj Trávničkovo kvarteto a Kvartetový klub a pod. Išlo o stovky programov ročne, ktoré boli početne navštevované. Doobeda divadlo hudby venovalo programy deťom materských škôl a prvého stupňa základných škôl podľa predstáv vtedajšieho vzdelávacieho a kultúrneho vyžitia. Jeho súčasťou bolo aj amatérske Divadielko detskej pesničky so stálou členskou základňou, pripravovalo divadelné produkcie s pesničkami. Po zrušení domu hudby zaniklo.

Divadlo hudby v 60. rokoch pôsobilo v priestoroch dnešnej Radnice na Námestí SNP a od roku 1974 až do ukončenia činnosti začiatkom 90. rokov sa jeho domovskou scénou stalo sídlisko Fončorda, konkrétne zrekonštruovaná budova bývalých potravín na ulici Družby 5. Dnes je tam umiestnený polyfunkčný dom.